Skip to main content

Begin vandaag nog aan de toekomst

4 minuten lezen

De logistieke wereld is volop in beweging. Het goederenvervoer zoals we dat van oudsher kennen, zal zich moeten aanpassen. Er komen meer eisen op het vlak van duurzaamheid, veiligheid en het tegengaan van onnodige vervoersbewegingen. Die veranderingen treffen vervoerders, verladers en expediteurs. De logistieke keten zal zich moeten voorbereiden op morgen en tegelijkertijd vandaag al gebruik maken van beschikbare mogelijkheden. De noodzaak tot doelmatiger werken is groter dan ooit. Een efficiënte bedrijfsvoering is de basis voor de toekomst. En daar is winst te behalen.

Transportondernemer, zeg eens eerlijk: weet je precies wat een vracht uiteindelijk oplevert? Welke kosten je maakt om een opdracht te krijgen? Dan moet je ook de tijd meerekenen die het kost om een lading te vinden. Om een e-mail te sturen. Om ‘even’ een telefoontje te plegen. Om te chatten over de details van de lading. Waar we voor het boeken van een vakantie of voor bankzaken meegaan met de tijd, organiseren we onze kernactiviteit nog vaak op basis van vertrouwde werkwijzen. En dat in een sector met beperkte marges, krapte op de arbeidsmarkt en grote maatschappelijke druk om duurzamer te werken. 

Onder druk

De transportsector zal ook komende tijd van groot belang zijn voor de Nederlandse economie. Dat betreft zowel binnenlands als internationaal transport. In vergelijking met omringende landen scoren we goed. Het aandeel van de volledige transportsector in de totale Nederlandse economie is hoog. Tegelijkertijd staan bedrijven onder druk. Om voorbereid te zijn op de toekomst hameren brancheorganisaties in de logistiek op het belang van digitalisering en samenwerking. Voorzitter Elisabeth Post van branchevereniging TLN zei al in 2019:

‘Ondernemers in transport en logistiek doen er wijs aan te investeren in IT. Misschien is dat wel belangrijker dan een nieuwe vrachtwagen. De toekomst van de sector is samen te vatten in vier woorden: alles draait om data. Dáár moet de winst vandaan komen.’

Verbeteren van rendement

Aan de kant van verladers wordt ook gepleit voor meer ketensamenwerking. Evofenedex zegt daarover:

‘Hierbij is het onder andere belangrijk dat in de keten vanuit een teambenadering gedacht en gewerkt wordt. De ketenpartijen hebben hierin ieder een eigen rol en kunnen elkaar daarin aanvullen.’

Voor menig ondernemer is vervolgens de vraag: hoe kan ik vandaag al starten met verbeteren van rendement? Hoe maak ik zo’n begrip als optimale bedrijfsvoering concreet? Eén van de praktische antwoorden is: door gebruik te maken van voorzieningen die er al zijn. Die voorsorteren op de toekomst. Zoals platforms die vraag en aanbod beter bij elkaar brengen. Beter in de zin van doelmatiger en optimaal toegesneden op je bedrijf. Een voorbeeld is het platform Trans.eu, niet de allerbekendste speler, maar wel eentje in de voorhoede.

Vertrouwen noodzakelijk

Digitalisering is een belangrijk hulpmiddel om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Toch zijn veel ondernemers huiverig. Ze houden hun gegevens het liefst bij zichzelf of delen ze alleen met een bekende relatie. Ook als objectief gezien een andere partner voor de opdracht een betere partij zou zijn. Wie goed voorbereid wil zijn voor de toekomst, moet die weerstand zien te overwinnen. Daarvoor is vertrouwen noodzakelijk. Je wilt zekerheid hebben dat het goed gaat. Dat je lading in handen is van een betrouwbare partner die zich aan wettelijke regels houdt, die alle verzekeringen en vergunningen op orde heeft.

Maximaal rendement

Het fenomeen vrachtbeurs is niet nieuw. Veel vervoerders, verladers en expediteurs maken er gebruik van. De ideale manier om vraag en aanbod bij elkaar te laten komen is op een transparante, efficiënte en marktconforme manier, waarbij je in zee gaat met een betrouwbare partij. Trans.eu heeft in de digitale wereld een model ontwikkeld dat verder gaat dan veel andere beurzen. Bij de ontwikkeling van het interactieve systeem is goed gekeken naar de gebruiksvriendelijkheid en wensen van de vervoerder. Er is een openbaar gedeelte, maar ook de mogelijkheid voor een privé-vrachtbeurs. Daarmee kunnen transacties plaatsvinden met relaties die je kent. Of met relaties van betrouwbare relaties die je kent. ‘Wij willen een netwerk van netwerken worden’, zegt Oliver Rebollo van de Nederlandse tak van Trans.eu. Met het oog op maximaal rendement moet de zoektocht naar de beste relatie zo efficiënt mogelijk plaatsvinden. Het tegengaan van geheel of half lege vrachtwagens is zeker niet uniek. Het organiseren van retourvrachten bestaat al veel langer. Door slim digitaal gebruik te maken van data, kun je echter veel beter, sneller en duidelijker selecteren. Per situatie. Want de omstandigheden in je bedrijf kunnen van dag tot dag verschillen. Flexibiliteit is steeds vaker een noodzakelijke voorwaarden voor een gezonde bedrijfsvoering.      

Zekerheden

Onbekend maakt onbemind. Dat zou ook in dit geval kunnen gelden. Trans.eu is zich ervan bewust dat het nog een kleine speler in West-Europa is. In het oostelijk deel van Europa is het bedrijf marktleider. Op jaarbasis registreert Trans.eu ruim 87 miljoen transacties per vrachtwagen en 18 miljoen met busjes (beneden 1,2 ton). Het bedrijf wil in heel Europa een koppositie gaan innemen. Daar wordt vanuit het hoofdkantoor in Polen op ingezet. Het allerbelangrijkste is dat het platform de transporteur zekerheden biedt. Daarom worden strenge eisen gesteld aan deelnemers. Die worden gecheckt via een beoordelingssysteem, zowel vervoerders als verladers en expediteurs. Alleen solide bedrijven zijn welkom. Die zekerheid is voor alle deelnemers belangrijk, weet Trans.eu uit ervaring. Een bedrijf dat wil aansluiten, moet de noodzakelijke vergunningen hebben en voldoen aan de regels voor veiligheid. Door het Mobility Package binnen de Europese Unie is op het vlak van arbeidsvoorwaarden een gelijk speelveld ontstaan. De beeldvorming over bedrijven in het voormalige Oost-Europa is daardoor veranderd.

Trans.eu laat inmiddels ook voor de Nederlandse markt een duidelijke groei zien. Het vervoer per vrachtwagen vanuit andere landen naar Nederland is in september 2023 ten opzichte van een jaar eerder fors gestegen, van 32 procent vanuit Duitsland tot 72 procent vanuit Polen. Vanuit Nederland naar andere landen varieert de toename van 27 procent naar Spanje tot 47 procent naar Tsjechië.

    Schrijf ons:

    Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.
    Bel ons als
    u vragen hebt:

    0031 (0)85 888 7812
    Maandag tot en met vrijdag
    van 08.00 tot 16.00 uur.

    Loads2GO!
    Download de mobiele app van Loads2GO!

    App StoreGoogle Play