Skip to main content

Как да се подготвим за кръстосана търговия и каботаж в рамките на ЕС

1 мин. прочетено

Кръстосаната търговия и каботажните превози са ефективен начин за оптимизиране на бизнеса и разгръщане на обхвата и рентабилността на транспортните операции. Чрез тях при добро планиране, партньорства и достъп до надежда информация превозвачите могат да оползотворят по най-добрия начин капацитета на своите камиони и наетите водачи и да реализират повече приходи, използвайки възможностите на европейските пазари.

За да се случи всичко това обаче, е важно добре да се познават правилата за извършване на международни автомобилни товарни превози на територията на Европейския съюз (ЕС). В тази статия ще ви запознаем с най-важните от тях. Последните промени в директивата на ЕС, който регулира този бранш, известна още като пакет Мобилност, влязоха в сила през месец февруари 2022 г.

Кръстосана търговия

Нека припомним: Кръстосана търговия означава транспорт на товари между две държави, в които превозвачът няма регистрация. Тоест транспортни операции, извършвани между две държави членки на ЕС или между държава членка и трета държава, нито една от които не е държавата на установяване на превозвача, извършващ тези операции.

Каботаж

Каботажът от своя страна представлява автомобилен или друг вид превоз на стоки или пътници на територията на държава членка на ЕС от превозвач, базиран в друга държава членка. Тук става въпрос за услуги, предоставяни от чуждестранни превозвачи, които след извършен международен курс се намират в дадена страна и вместо да се връщат празни, извършват допълнителен превоз в съответната държава, преди да достигнат границата.

Изисквания на пакета Мобилност

Превозвачите трябва да са наясно, че съгласно Директива на ЕС (2020/1057) шофьорите, извършващи транспортни дейности в държави членки, различни от тази, в която е установен работодателят им, се считат за командировани, когато извършват кръстосана търговия и каботажни превози.

Това означава, че при извършването им превозвачът трябва да заплати на водачите минималната работна заплата, която се прилага в държавата, в която те извършват каботаж или кръстосана търговия. Регулациите на ЕС посочват още, че са разрешени до 3 каботажни превоза в рамките на 7 дни, като се изисква 4-дневна почивка след извършени три последователни каботажа в една и съща държава. В същото време пакет Мобилност не забранява кръстосаната търговия по време на 4-дневната почивка след 3 каботажни операции.

При какви условия може да се извършва каботаж?

Извършването на каботажни превози може да започне само при условие, че всички стоки, транспортирани от предходния входящ международен превоз, са напълно разтоварени и доставени до своя получател. Правилата изрично посочват, че каботажът може да започне и в самия ден на разтоварването на последния товар. Както вече бе споменато, след международен превоз могат да бъдат извършени максимум 3 каботажни превоза в рамките на 7 дневен период. В случая е важно да се знае още, че каботажният превоз по принцип може да включва няколко места за натоварване и доставка. Тоест превозвачът може да избере да изпълни един, два или всичките три каботажни превоза в държави членки, различни от държавата, в която е извършен входящият международен превоз. След него превозвачът може да извършва каботаж само в една държава членка или в една или повече държави членки, но само по един каботаж във всяка държава членка, която не е държавата по местоназначение на входящия международен превоз.

Съществува възможност държавите в ЕС да ограничават броя на местата за натоварване и/или разтоварване при каботажен превоз, като изключват превози както с няколко места за натоварване, така и с няколко места за разтоварване. Целта е да се гарантира спазването на ограниченията за каботажа както по отношение на времето, така и за броя на превозите.

Експертите съветват винаги да се проверява какви точно са националните правила относно максималния брой каботажни превози, тъй като мерките, прилагани от държавите членки по този въпрос, могат да се различават.

Съгласно законите на ЕС превозвачите не са задължени да пазят документация за всеки каботажен превоз. Съхраняваните данни трябва да съдържат информация от товарителницата или коносамента, обикновено във формат CMR. „Не се изисква допълнителен документ, за да се докаже, че правилата за каботаж са спазени“, пише в разпоредбите на ЕС. В същото време при проверка контролните органи имат право да изискват тахографските данни, за да установят дали даден каботажен превоз се извършва в съответствие с правилата.

Изискваните данни трябва да бъдат представени или предадени на оправомощения инспектор на приемащата държава членка при поискване и по време на проверка на пътя. Документите могат да се представят или изпратят по електронен път, например като се използва електронна товарителница (e-CMR). По време на пътна проверка водачът има право да се свърже с централното управление, ръководителя на транспортната дейност или друго лице или субект, за да представи преди края на проверката всички необходими доказателства.

Документи, необходими за транспортиране в рамките на ЕС

Преди превоза транспортната компания трябва да подаде декларация за командироване до съответните институции на държава членка, в която е командирован водачът. Това трябва да се случи най-късно в началото на командироването чрез електронната платформа Информационна система за вътрешния пазар (ИСВП). По време на командироването превозвачът трябва да се увери, че шофьорите му разполагат със:

 • ✅ въпросната декларация за командироване (на хартиен или електронен носител),
 • ✅ документ за транспортните операции (електронна товарителница/e-CMR),
 • ✅ както и записите на тахографа.

След командироването, но не по-късно от 8 седмици след получаване на искането на приемащата държава членка, превозвачът трябва да изпрати отново чрез ИСВП набор от документи (сред които тахографски записи, товарителници и др.).

Застрахователно покритие, изисквано за превоза на стоки в рамките на ЕС

Международният транспорт на стоки по шосе се урежда от Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR), подписана в Женева през 1956 г. CMR конвенцията гласи, че автомобилният превоз не носи отговорност за загуби или щети, причинени на стоките, ако се докаже, че те са възникнали от:

 • 👉 собствени дефекти на стоката (1),
 • 👉 непредвидени обстоятелства (2)
 • 👉 или грешка на товарача или получателя (3).

Добре е превозвачите да планират сключване на застраховка за превозваните от тях стоки, като се доверят на експертите в бранша.

Къде да търсим информация и оферти?

Търсенето на партньорства за извършване на превози за кръстосана търговия или каботаж може да стане по няколко начина. Различните източници на товари осигуряват по-голяма гъвкавост и оползотворяване в по-голяма степен на капацитета на автопарка на транспортния оператор. Освен дългосрочните контракти с товародатели и сътрудничеството със спедитори, печелившо предимство за превозвачите дава приемането на оферти от борси за товари. Знаете ли, че през първото тримесечие на 2024 г. количеството на офертите на борсата за товари Trans.eu бележи 52% ръст на годишна база? Зад този успех стоят добрият имидж, актуалността и надеждността на платформата с най-голям брой оферти по международни маршрути.

Регистрирайте се, за да се възползвате от предимствата на Trans.eu.

  Пишете ни:

  Ще се свържем с вас възможно най-скоро.

  * Задължителни полета

  Имате въпрос относно продукт?
  Обадете ни се:

  (+359) 82 525 525 Ние сме на Ваше разположение от понеделник до петък от 8:00 до 17:00 часа

  Loads2GO!
  Изтеглете мобилното приложение Loads2GO!

  App StoreGoogle Play