Skip to main content

Изисквания за стартиране на транспортна дейност в България

1 мин. прочетено

Незапознатите с бранша вероятно мислят, че стартирането на транспортна дейност е лесна работа – купуваш един влекач с ремарке, качваш се, караш и парите потичат към банковата ти сметка... Но това съвсем не е така. Още в самото начало ще ви е необходим професионално разработен и всеобхватен бизнес план. Превозвачите трябва да изпълнят и редица формалности по регистрацията и лицензирането си, за да започнат успешно в бизнеса.

Какво представлява качественият бизнес план за начинаещия превозвач? На първо място особено прецизно трябва да планирате финансовите разходи – началният капитал, необходим за стартиране и управление на транспортна компания, разходите за регистрация на фирмата, средствата за закупуване на офис оборудване, за наеми и за изграждане на логистична база, за комунални услуги, заплати и реклама на дейността. От първостепенно значение е новият офис или база да се намира на престижно и удобно за персонала, клиентите и превозвачите.

Необходим ви е и квалифициран персонал, тъй като мениджърите по организацията на транспорта, както и добрите шофьори, са много важни за успешното управление на компанията. Следващата стъпка е инвестицията в качествен софтуер за по-ефективно управление на договори, приемане на заявки, изчисляване на разходите и автоматизация по веригата за доставки.

И накрая трябва да разработите качествена маркетинг стратегия, включваща реклама в медиите, промоционални материали и събития, както и активно да търсите нови клиенти и контрагенти.

Преди да пристъпите към регистрация на транспортната фирма в Търговския регистър, трябва да сте решили коя е подходящата за вас организационно-правна форма. В България можете да избирате между

 • ЕООД – еднолично дружество с ограничена отговорност, най-подходящо за единствен собственик, който планира сам да извършва дейност,
 • ООД – дружество с ограничена отговорност, когато няколко души ще работят в обща фирма, но нямат много средства,
 • АД – акционерно дружество, или Дружество с променлив капитал (ДПК), в случай че имате иновативна идея и са ви нужни инвеститори, за да я реализирате.

Транспортната дейност може да реализирате както със собствени, така и с наети тежкотоварни МПС, като задължително е те да имат българска регистрация.

След като успешно регистрирате транспортната фирма, следващата ви стъпка е да кандидатствате за лиценз за превоз на товари, който може да бъде Лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на територията на България, или Лиценз за извършване на превоз на пътници или товари в ЕС, наричащ се още Лиценз на Общността.

Лицензите се издават от Министъра на транспорта и съобщенията, по предложение на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Всяка транспортна фирма, която кандидатства за Лиценз за международен автомобилен превоз (МАП) на товари, трябва да отговоря на специфични изисквания:

 • 👉 Благонадежност: Изискването за благонадеждност е изпълнено, когато управителят на транспортната фирма или ръководителят на транспортната дейност не е осъждан за умишлени престъпления от общ характер по Наказателния кодекс и не е лишен от правото му да упражнява транспортна дейност,
 • 👉 Професионална компетентност: Управителят на транспортната фирма или ръководителят на транспортната дейност трябва да притежава Удостоверение за професионална компетентност, издадено от ИА „Автомобилна администрация“, или Удостоверение за професионална компетентност, издадено от компетентен орган на държава членка на ЕС,
 • 👉 Финансова стабилност: Доказването на финансова стабилност на транспортна фирма зависи от броя на тежкотоварните МПС, с които ще се осъществява транспортната дейност. За първи автомобил транспортната фирма доказва, че има ресурси за осъществяване на транспортна дейност, равняващи се на левовата равностойност на 9000 Евро, а за всеки следващ автомобил – на левовата равностойност на 5000 Евро. Това се доказва чрез апорт на съответната сума в капитала на транспортната фирма, чрез банкова гаранция и договор за застраховка. Транспортната фирма не трябва да има задължения за данъци и осигурителни вноски, освен когато са отсрочени или разсрочени по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
 • 👉 Установяване на територията на Република България: Транспортната фирма трябва да разполага със собствен или нает експлоатационен център, гаражна площ и офис.

Спазването на всяко от въпросните изисквания се удостоверява със съответния документ. Обстоятелствата, декларирани в договорите, декларациите и други, подлежат на контрол и се проверяват преди издаване на лиценза. За извършване на международни превози извън ЕС трябва да се сдобиете, освен с Лиценз на Общността, и с разрешително за държавата, на чиято територия се осъществява превозът, ако то се изисква.

От ИА „Автомобилна администрация“ изтъкват, че необходимите Образци на документи, които превозвачите трябва да представят, за да работят в ЕС, са:

 • ✅ Заявление за издаване на Лиценз на Общността и заверени копия на Лиценз за МАП;
 • ✅ Справка за доказване на финансова стабилност към Лиценз на Общността;
 • ✅ Списък на превозните средства;
 • ✅ Декларация за установяване на територията на България.

Срокът за предоставяне на услугата е 15 работни дни, като за издаването на Лиценза на Общността за международни превози на товари се събира такса от 500 лв. съгласно чл. 89а от Тарифа № 5 за таксите, които се събират от Министерство на транспорта и съобщенията.

Лицензът е само на фирмата превозвач и не подлежи на преотстъпване, а оригиналът трябва да се съхранява от нея. Задължително е при извършване на транспортна операция във всеки автомобил да се намира заверено копие от Лиценза за превоз на товари, издадено на името на фирмата, който да се предостави при поискване от контролните органи. Лицензът не е безсрочен, той се издава със срок на валидност 10 години, след което трябва да се поднови. Лицензът на ЕС за превоз на товари дава право на превозвача по време на международен товарен превоз да извърши още 3 каботажни превоза в рамките на 7 дни в приемащата държава членка на ЕС. Как да се подготвим за кръстосана търговия и каботаж в рамките на ЕС вижте тук.

  Пишете ни:

  Ще се свържем с вас възможно най-скоро.

  * Задължителни полета

  Имате въпрос относно продукт?
  Обадете ни се:

  (+359) 82 525 525 Ние сме на Ваше разположение от понеделник до петък от 8:00 до 17:00 часа

  Loads2GO!
  Изтеглете мобилното приложение Loads2GO!

  App StoreGoogle Play