Skip to main content

Кръстосана търговия. Основни правила за безопасен транспорт

1 мин. прочетено

Безопасният транспорт означава не само познаване на разпоредбите на пакета "Мобилност", но и на правилата за товарене и разтоварване на стоки. Всяка държава може да има различни закони в това отношение. Преди да започнете да транспортирате, трябва да се подготвите добре.

Кръстосаната търговия остава най-популярният вид международен транспорт в Европа. Това е вид транспорт между две държави, в който превозвачът няма регистрирана фирма. Превозите по кръстосана търговия, изисква специално внимание от страна на превозвача. Това е така, защото те работят в предимно непозната правна и бизнес среда.

Командираване и система IMI

Превозите по кръстосана търговия могат да подобрят икономическото състояние на транспортната фирма, да намалят така наречените празни курсове и по този начин да подобрят рентабилността на бизнеса като цяло. Трябва обаче да се внимава поръчката да бъде изпълнена възможно най-безопасно. Какво означава това на практика? Не само мониторинг, но и ясни правила, свързани с товаренето и разтоварването на стоки, познаване на процедурите в чужда държава и правилата, прилагани от пакета “Мобилност”. 


Следователно превозвачът трябва да има предвид, че ако извършва кръстосана търговия, той ще бъде подчинен на правилата за командироване на работници с всички произтичащи от това последици. Следователно от февруари 2022 г. не е възможно начисляване на необлагаеми дневни и фиксирани ставки за нощувки. В съответствие с разпоредбите на пакета “Мобилност” транспортно дружество, извършващо транспорт в рамките на кръстосана търговия, е длъжно да регистрира водача в IMI на ЕС (Информационна система за вътрешния пазар). 


Регламентите на ЕС изискват собственикът на транспортна фирма да плати поне минималната ставка, приложима в страната на транспорта. Например, ако български или словашки превозвач извършва кръстосана търговия във Франция, той ще трябва да вземе предвид възнаграждението, приложимо в тази конкретна държава. Те трябва също така да разполагат с тахографски запис за всеки граничен пункт. Става въпрос за попълване на датата, часа и символа на страната.

Осигуряване на товара

За да протече безпроблемно транспорта, водачът трябва да носи със себе си всички необходими документи: декларация от системата IMI, попълнена товарителница и записи от тахограф. Собствениците на транспортни фирми също трябва да помнят, че трябва да използват дигитални тахографи от второ поколение в новите камиони. 

Експертите, участващи в транспортния и логистичен пазар, също подчертават важността на правилната подготовка на товарите. Важно е да запомните, че въпреки че товародателят е отговорен за начина, по който са опаковани стоките, превозвачът поема отговорност за правилното обезопасяване на товара в превозното средство. И те трябва да останат бдителни по време на процеса на товарене. В случай на видима повреда, несъответствие на стоката с документацията и т.н., те следва да отбележат този факт в товарителницата.

Ако превозвачът не е забелязал повредена или дефектна опаковка – или видими дефекти в стоката – тогава превозвачът е отговорен за качеството на доставената стока. Докато правилното опаковане на стоките е отговорност на товародателя, всяка повреда трябва да бъде отбелязана от превозвача в товарителницата преди началото на превоза.

Трябва ли шофьорът да помога?

Има и друг въпрос, за който превозвачите имат съмнения: дали шофьорът трябва да съдейства на товародателя при товаренето и разтоварването на стоката. От разпоредбите на Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз CMR следва, че такава помощ се урежда от договора за превоз. В противен случай превозвачът не носи отговорност за последиците от действията на водача. 


Трябва обаче да стане ясно, че в някои страни – понастоящем Испания и Португалия – има законова забрана за помощ на водача при товарене и разтоварване на стоки. Тази забрана важи и за всички шофьори, извършващи международни превози в тези страни. Поради това водачите следва да отказват да участват в такива операции, а товародателите и получателите нямат право да ги принуждават да го правят. Транспортните организации във Франция се борят да получат подобна забрана.

Какво трябва да имате предвид при кръстосана търговия?

 • Товарене и разтоварване. Превозвачът не носи отговорност за действия, предприети от водача по негова инициатива, които не попадат в обхвата на неговите задължения. Това включва дейности по искане на товародателя или получателя без съгласието на превозвача, като например оказване на помощ при товарене или складиране на стоки.
 • Отговорност на превозвача. Подготовката на стоките за транспорт, избирането на превозното средство, товаренето и поставянето на стоките на транспортното средство обикновено е отговорност на товародателя, докато осигуряването на стоките в превозното средство е отговорност на превозвача.
 • ✅  Преминаване на границата. Водачът следва да записва всеки граничен пункт в тахографа. 
 • Нови тахографи. Превозвачите трябва да инсталират интелигентни тахографи от второ поколение в нови камиони. До края на 2024 г. това задължение ще важи за всички превозни средства. Съгласно регламентите на ЕС превозвачите трябва да съхраняват и представят за проверка тахографски данни от текущия ден и предходните 56 дни. 
 • ADR сертификат. В случай на ADR (превоз на опасни товари), водачът трябва да има съответния сертификат, както и сертификати за съответствие на превозното средство с изискванията на ADR споразумението. 
 • Мониторинг на транспорта. За безопасността на товарите транспортните фирми трябва да използват и телематични системи и аларми, свързани с кабината на водача. Това изглежда е особено важно при транспортиране до страни, където кражбите са чести.

Къде да търсим оферти за кръстосана търговия? Най-бързият начин да ги намерите е на борсата за товари. Платформата Trans.eu предлага до 9,5 милиона поръчки на месец. Експертите казват, че моментът е подходящ за търсене на контрагенти. Борсата се възстанови значително. Този март – в сравнение с март 2023 г. – се наблюдава увеличение с цели 66,2% на броя на публикуваните оферти за транспорт в ЕС.  Тази възходяща тенденция се наблюдава от началото на 2024 година.

  Пишете ни:

  Ще се свържем с вас възможно най-скоро.

  * Задължителни полета

  Имате въпрос относно продукт?
  Обадете ни се:

  (+359) 82 525 525 Ние сме на Ваше разположение от понеделник до петък от 8:00 до 17:00 часа

  Loads2GO!
  Изтеглете мобилното приложение Loads2GO!

  App StoreGoogle Play