Skip to main content

3 hlavní pravidla pro bezpečnou kabotáž

4 minuty čtení

Bezpečnost v dopravě se dotýká mnoha aspektů. Od výběru spolehlivého dodavatele, přes rozdělení úkolů při nakládce a vykládce, řádné zajištění zboží, dodržování silničních předpisů při realizaci zakázky až po dodržování všech právních předpisů týkajících se konkrétního druhu přepravy. Tyto otázky se týkají i kabotáže. Jak to udělat správně a především bezpečně?

Pravidlo č. 1 – Ověřte si svého dodavatele

To je univerzální pravidlo pro každého podnikatele. Ovlivňuje pocit bezpečí a kontroly nad firmou, tedy základy podnikání. Přinavazování nové spolupráce na dopravním trhu byste měli:

 • Zkontrolujte sídlo společnosti (např. pomocí Google Maps) a kontaktní údaje;
 • Ověřte si webové stránky a sociálních médií společnosti; 
 • Požádejte o doklad potvrzující druh podnikatelské činnosti;
 • Recenze referencí;
 • Získávání informací z business intelligence a veřejných obchodních záznamů;
 • Zkontrolujte hodnocení a názory na potenciálního dodavatele na burze nákladů.

Pro Trans.eu je bezpečnost klíčovou hodnotou, a proto musí každá společnost před vstupem na burzu projít autorizačním procesem.

Platforma je ale především komunita, která je vybavena správnými nástroji, aby si její uživatelé mohli navzájem pomáhat. Uživatelé proto mohou hodnotit své dodavatele a zveřejňovat zpětnou vazbu ke spolupráci

Pravidlo #2 – Ujistěte se, že existuje jasné rozdělení odpovědností 

Jednou z nejčastějších příčin nedorozumění mezi dopravcem a zákazníkem jsou situace, které vznikají při nakládce a vykládce. Jak jim lze předcházet?

V první řadě se musíte postarat o papírování: řádné vyplnění objednávky a nákladního listu, které jasně definují rozdělení odpovědností. To je klíčové v případě poškození zboží a sporu mezi stranami. 

Objednávka by měla obsahovat: 

 • ✅ údaje o odesílateli a dopravci;
 • ✅ přesné místo nakládky a vykládky;
 • ✅ termíny nakládky a vykládky;
 • ✅ druh přepravovaného nákladu, včetně hrubé hmotnosti, množství, velikosti a balení;
 • ✅ typ použitého vozidla – dopravce je povinen používat vozidla přizpůsobená specifikům nákladů;
 • ✅ Množství přepravy.

Pamatujte: pokud v objednávce není jasně uvedeno, kdo je odpovědný za nakládku a vykládku, předpokládá se, že je to odpovědnost zákazníka

V takovém případě by měl být řidič informován o tom, že nemůže asistovat při vykládce, protože v případě poškození zboží může následky nést nejen řidič, ale i jeho zaměstnavatel.

Při přepravě zboží, a tedy i v případě případného sporu, je nejdůležitějším dokumentem nákladní list. Tento dokument specifikuje informace o provedení příkazu. Měl by obsahovat:

 • ✅ údaje o odesílateli a dopravci;
 • ✅ skutečné místo nakládky a vykládky;
 • ✅ skutečné datum nakládky a vykládky;
 • ✅ skutečné množství a druh naloženého a vyloženého nákladu.

DŮLEŽITÉ: Za kontrolu stavu zboží (zejména jeho množství, hmotnosti, vlastností), jakož i obalu odpovídá dopravce. V případě jakýchkoli námitek je nezbytné je zahrnout do nákladního listu.

Pravidlo #3 – Dodržujte pravidla EU

Kabotáž je jednou z cenově nejvýhodnějších a nejoblíbenějších forem mezinárodní dopravy. V Evropské unii a ESVO se na něj vztahují nařízení balíčku mobility, která:

 • 👉 umožnují provedení 3 kabotáží během 7 dnů
 • 👉 vyžaduje 4 denní přestávku mezi následnými kabotážními operacemi v téže zemi (přestávka se počítá od konce poslední kabotážní operace).

Abyste se vyhnuli chybě ve výpočtech, nezapomeňte, že počet nákladních listů = počet kabotážních operací.

Nedodržení těchto předpisů podléhá pokutám pro speditéra a odesílatele, které se liší v závislosti na státě, ve kterém jsou operace prováděny. Překročení povoleného počtu kabotážních operací je navíc považováno za neoprávněnou přepravu zboží, což znamená, že pokud dopravce během přepravy utrpí škodu, neplatí žádné pojistné plnění. 

Po provedení 3 kabotážních operací v dané zemi však můžete během 4 denní přestávky provádět křížové nebo kabotážní operace v sousední zemi a optimalizovat tak práci řidičů.

Využijte růst nabídky kabotáže na Trans.eu

Kabotáž je výborný způsob, jak rozvíjet provozní schopnosti společnosti, lépe využívat nákladový prostor a především zvyšovat zisky. Pokud hledáte zákazníky v Evropské unii, nezapomeňte, že bezpečnost je důležitá pro obě strany. Proto, abyste usnadnili kontakt s dodavateli, přidejte do svého profilu na Trans.eu informace o své společnosti a všechny potřebné dokumenty a licence. To je obzvláště důležité v tomto období velkolepého růstu počtu nabídek na mezinárodních trasách na naší burze!

Nečekejte, zaregistrujte se nyní!

  Napište nám:

  Budeme Vás co nejdříve kontaktovat.

  Máte dotaz k produktu?
  Zavolejte nám:

  (+420) 246 019 749 Jsme vám k dispozici od pondělí do pátku od 7:00 do 17:00 hodin.

  Loads2GO!
  Stáhnout mobilní aplikaci Loads2GO!

  App StoreGoogle Play