Skip to main content

CPC sertifikati – vreme je za obnovu

1 minuta čitanja

Sertifikat o stručnoj kompetentnosti (CPC) uveden je u Srbiji 2018. godine, dok je proces sertifikacije profesionalnih vozača počeo 2019. godine. Kvalifikacionu karticu su tada dobijali oni po stečenom znanju, kao i oni koji su tada prošli obuke i dokazali da su savladali naučeno. Po zakonu, “rok trajanja” kartice je 5 godina, a oni koji žele da je obnove moraju da u tom period prođu dodatne periodične obuke.

Kako je sertifikacija počela 2019, ova godina je ključna za obnovu profesionalnih kartica za vozače.  

Prema podacima Agencije za bezbednost saobraćaja (ABS), koja je nadležna za izdavanje CPC sertifikata, do sada je u Republici Srbiji izdato  oko 175.000 kartica, a broj kvalifikacionih kartica kojima petogodišnji rok ističe u 2024. godini je 82.303.

 –  Do sada je 2.500 vozača obnovilo karticu, a negde oko 7.400 vozača je ispunilo uslov da obnovi karticu. U poređenju sa istim periodom 2019. godine i dinamikom izdavanja kartica, mišljenja smo da je 80% vozača kojima je izdata kartica u 2019. godini ispunilo uslov za obnavljanje – kažu u ABS-u. 

Kako obnoviti CPC sertifikat?

Period važenja kvalifikacione kartice počinje od momenta izdavanja, odnosno datuma naznačenog na kartici. Od izdavanja pa narednih 5 godina, vlasnik mora da pohađa 5 različitih seminara. 

Periodična obuka sprovodi se kroz obavezne seminare unapređenja znanja, koji su jednodnevni i sastoje se od sedam nastavnih časova.

U toku jedne kalendarske godine, vozač može pohađati najviše dva seminara koji imaju različite teme.

Seminari sadrže ulazne i izlazne testove u trajanju od po 30 minuta, koji se rade na početku i na kraju seminara.

Izmena Pravilnika

Agencija za bezbednost saobraćaja najavila je izmene Pravilnika, kojima će  vozačima biti omogućeno da pohađaju više od dve obuke godišnje, to jest potreban broj obuka koji im nedostaje.

Za veći broj seminara, kako navodi Agencija, centri koji se bave obukama imaju dovoljne kapacitete.

  Pišite nam:

  Kontaktiraćemo vas u najkraćem mogućem roku.

  Da li imate pitanja?
  Nazovite nas:

  +386 (0)59 082 741 Od ponedeljka do petka od 8:00 do 16:00 časova

  Loads2GO!
  Preuzmite mobilnu aplikaciju Loads2GO

  App StoreGoogle Play