Skip to main content

DIGITALIZACIJA: Olakšan tranzit robe kroz Srbiju

1 минута читања

Broj vozila u tranzitu kroz Srbiju raste iz godine u godinu, a prema podacima Uprave carina Srbije, samo u prvom tromesečju 2024. obrađeno je skoro pola miliona tranzitnih deklaracija. Kako bi prolazak kroz našu zemlju bio dodatno olakšan, državne strukture razvijaju i unapređuju digitalne alate.

Početkom aprila 2024. godine u Srbiji je startovala aplikacija za evidentiranje punih i praznih prevoznih sredstava u drumskom i rečnom saobraćaju, a u ovoj fazi moći će da je koriste teretna vozila koja idu na carinske ispostave Kotroman i Badovinci.  U drugoj fazi Pilot projekta, od 17. aprila, uvođenje aplikacije počelo je i na carinskim ispostavama Batrovci, Terminal Horgoš, Terminal Gradina, Preševo i Gostun.

Ova aplikacija razvijena je u okviru projekta “Unapređenje tranzitnog sistema NCTS faze 5”.

Kako je objasnila Uprava carina Srbije, u novu aplikaciju se unose podaci o ulasku i izlasku punih i praznih kamiona i brodova, a zahvaljujući integraciji sa drugim, već postojećim sistemima, carinske kontrole će se sprovoditi na osnovu podataka analize rizika, uz upotrebu elektronske obrade podataka.

Dodatno su naglasili da će se putem nove aplikacije vršiti i kontrola licenci za domaće prevoznike, dok kasnija faza predviđa da se na ovaj način vrši i kontrola dozvola za strane kamione.

Sve granične carinske ispostave za drumski i rečni saobraćaj će, ako bude sve po planu, raditi u novoj aplikaciji od 15. maja 2024. godine.

NCTS tranzitni sistem

Novi kompjuterizovani tranzitni sistem ili New Computerised Transit System  (NCTS) se zasniva na razmeni elektronskih poruka između relevantnih državnih institucija i privrednih subjekata.  Njegovi osnovni ciljevi su pojednostavljenje i ubrzanje tranzita robe pomoću elektronskog praćenja jedne pošiljke – od otpreme robe, preko vođenja računa o garancijama i svim aspektima tranzitiranja kroz različita carinska područja, do prispeća i rasterećenja garancija. 

Zajednički tranzitni postupak daje mogućnost učesnicima u carinskom postupku da robu prevoze između ugovornih strana Konvencije o zajedničkom tranzitnom postupku na osnovu jedne elektronske deklaracije i jednog obezbeđenja koje važi u toku cele tranzitne operacije.

Posle pilot faze 2014. godine, Srbija je postala deo NCTS sistema, a kako se on stalno unapređuje primena NCTS faze 5 počela je 28. januara ove godine. Tada je u potpunosti prestala primena stare verzije tranzitnog sistema NCTS faze 4.

U odnosu na postojeće sisteme, NCTS faza 5 podrazumeva nadgradnju i izmenu mnogobrojnih funkcionalnosti. Promene su, između ostalog, obuhvatile i novu strukturu tranzitne deklaracije, nove tipove deklaracija, novu strukturu elektronskih poruka, podataka i oznaka koji se razmenjuju, a uvedene su i nove uloge carinskih ispostava.

Da li imate pitanja?
Nazovite nas:

+386 (0)59 082 741 Od ponedeljka do petka od 8:00 do 16:00 časova

Loads2GO!
Preuzmite mobilnu aplikaciju Loads2GO

App StoreGoogle Play