Skip to main content

Izmene Zakona o bezbednosti saobraćaja u Srbiji

3 minuta čitanja

Kraj februara doneo je velike novine na putevima u Srbiji. Iako su izmene i dopune Zakona o bezbednosti saobraćaja stupile na snagu 2023. godine, čekao se novi Pravilnik o načinu vršenja kontrole i neposrednog regulisanja saobraćaja na putevima i vođenju obaveznih evidencija o primeni posebnih mera i ovlašćenja

Ovaj dokument je zvanično stupio na snagu 23. februara, a donosi brojne novine. Između ostalog, najviše se priča o tome da je moguće da vam policija privremeno oduzme vozilo, da je na neki način dozvoljeno pregovaranje sa policijom da vam progleda kroz prste, a novina je i korišćenje kamera na uniformama saobraćajaca kojima se snima kompletna komunikacija.

Oduzimanje vozila

Kako bi pojasnila situacije kada je moguće da policija privremeno oduzme vozilo (gde nije definisano da li su  u pitanju vozila za prevoz ljudi, putnika ili robe) Ministarstvo unutrašnjih poslova je na svom Instagram nalogu.

objavilo dvadesetak razloga. Između ostalog, prolazak na crveno svetlo najmanje dva puta u vremenskom razmaku od 10 minuta. Zatim, preticanje kolone vozila preko pune linije, kao i upravljanje vozilom na putu u naselju brzinom koja je za više od 70 kilometara na čas veća od dozvoljene, odnosno van naselja brzinom koja je za više od 80 na sat veća od dozvoljene, te vožnja sa više od 1,20 promila alkohola u organizmu. I u slučaju nezaustavljanja ispred pešačkog prelaza na kome se nalazi najmanje jedan pešak, a semaforom za vozila ili znakom ovlašćenog službenog lica je prolaz za vozila zabranjen, mogu vam privremeno oduzeti vozilo.

Ipak, da nema mesta panici, govori i činjenica da prema novim propisima policija može da privremeno oduzme vozilo samo onim vozačima koji su „uhvaćeni“ u teškom prekršaju, a da su pri tom u prethodne dve godine bili osuđeni za najmanje dva, takođe teška prekršaja.

Gledanje kroz prste

Ovo ti je poslednje upozorenje, možete čuti od policijskog službenika koji je odlučio da vas, ipak, poštedi finansijske kazne ili druge sankcije predviđene zakonom. Prema važećem Pravilniku, policijski službenik u kontroli saobraćaja može, u skladu sa odredbama Zakona, odustati od procesuiranja prekršaja za koji je propisana novčana kazna u fiksnom iznosu, tako što će učiniocu prekršaja izdati upozorenje.

Upozorenje ipak ima svoja ograničenja i ne može se izdati: licu koje je u prethodne dve godine već upozoreno,  licu koje osporava izvršenje prekršaja, licu kome je vozačka dozvola izdata u inostranstvu i učiniocu prekršaja utvrđenog na Listi prekršaja za koje se ne izdaje upozorenje.

Kamera kao do uniforme

Novim pravilnikom je bliže definisano korišćenje kamere kao sastavnog dela uniforme. Iako je policija u Srbiji počela da ih koristi još u septembru 2023. godine, osim 60 koje su već u upotrebi, najavljeno je da će policija zahvaljujući donaciji ambasade SAD dobiti još 300.

Kada koristi kameru uz uniformu, policijski službenik je dužan da je, pre primene ovlašćenja i obavljanja policijskih poslova, uključi i lice prema kome postupa obavesti da se audio i video snima.

Šta ako kontrola traje duže od 30 minuta?

Prilikom vršenja kontrole ispravnosti vozila i tereta, trebalo bi da policijski službenik što manje zadržava vozilo. Ukoliko je kontrola trajala duže od 30 minuta, vozaču, na njegov zahtev, policajac mora izdati potvrdu o vremenu za koje je vozilo bilo zadržano. Taj dokument mora da sadrži najmanje: pravni osnov za njeno izdavanje, naziv organa koji je izdao potvrdu, ime i prezime vozača, registarski broj vozila, datum i vreme trajanja kontrole (od-do), mesto kontrole, ime, prezime, broj službene značke i potpis policijskog službenika.

Takođe, nakon izvršene kontrole ispravnosti tahografa u vozilu, policijski službenik vozaču, na njegov zahtev, mora izdati potvrdu, koja sadrži najmanje: naziv organa koji je izdao potvrdu, pravni osnov za njeno izdavanje, ime i prezime vozača, registarski broj vozila, datum i vreme trajanja kontrole (od-do), mesto kontrole, broj službene značke, ime, prezime, odnosno potpis policijskog službenika.

Da li imate pitanja?
Nazovite nas:

+386 (0)59 082 741 Od ponedeljka do petka od 8:00 do 16:00 časova

Loads2GO!
Preuzmite mobilnu aplikaciju Loads2GO

App StoreGoogle Play