Skip to main content

Kabotaža. Zašto je isplativo?

2 minuta čitanja

Kabotaža postaje sve popularnija. To je dobar način za poboljšanje finansijskog stanja prevoznika.

Ukratko, kabotaža se obavlja u zemlji koja nije ona u kojoj je registrovano transportno preduzeće. Ako, na primer, prevoznik iz Poljske, Rumunije ili Bugarske preveze teret u Francusku, po završetku jednog transporta, još uvek može obaviti 3 nova transporta unutar Francuske. Stoga kabotaža omogućava uzimanje dodatnih transportnih naloga, što povećava profitabilnost kompanije.

Dodatni utovari

Poslednjih godina recesija na evropskom kontinentu takođe je dovela do drastičnog smanjenja transportnih naloga. Danas nije prevoznik taj koji diktira uslove u lancu snabdevanja, već njegov kupac, bilo proizvodna ili trgovinska kompanija. Prevoznici i špediteri traže dodatne utovare na svojim međunarodnim rutama. Kabotaža se savršeno uklapa u tu potrebu, jer smanjuje broj takozvanih praznih kilometara, koje i dalje čine više od 20 odsto ukupnog drumskog transporta u Evropskoj uniji.

Kabotaža takođe omogućava kompaniji da bolje upravlja radnim vremenom svojih vozača.  Ovo je veoma važan argument kada cele Evrope pati od hronične nestašice vozača kamiona. Kabotaža tako omogućava ekonomičnije korišćenje vozača koji su na raspolaganju transportnoj kompaniji.  Kao rezultat toga, operativni troškovi su manji i omogućavaju veću konkurentnost na teškom tržištu.

Prednosti za celo tržište

Iako sve više prevoznika ulazi na tržište kabotaža sa manje transportnih porudžbina, to je i dalje veoma atraktivno tržište. Kabotaža ne samo da povećava profitabilnost transportne kompanije i poboljšava finansijsku likvidnost, već i čini prevoznika fleksibilnijim. Kabotaža koristi ne samo prevozniku, već i kupcu, koji dobija atraktivnu ponudu cena i poboljšava njihovu ekonomsku situaciju. 

Kabotaža obogaćuje ponudu transporta širom Evropske unije. Ono što je važno za klimatsku politiku EU, ona doprinosi smanjenju emisije ugljen-dioksida. To je moguće racionalnijim korišćenjem voznog parka kamiona i pomenutim smanjenjem praznih kilometara.

Koje su prednosti kabotaže?

  • ✅ Povećana profitabilnost transportnog preduzeća i poboljšana likvidnost. 
  • ✅ Bolja iskorišćenost teretnog prostora i smanjenje praznih kilometara.
  • ✅  Veća konkurentnost prevoznika na teškom tržištu, jer ne mora da prenese veće troškove kupcu.   
  • ✅ Efikasnije korišćenje radnog vremena vozača. To je još važnije jer sektor transporta pati od nestašice vozača kamiona. 
  • ✅ Bolja optimizacija rute, koja takođe smanjuje emisiju ugljen-dioksida. S obzirom na sve strožije zahteve EU, ovaj argument postaje sve važniji. 
  • ✅ Izgradnja poverenja na evropskom tržištu, što pomaže da se proširi portfolio kupaca. Klijent koji je dobro uslužen u kabotaži vratiće se prevozniku.

Trans.eu je jedna od najvećih platformi na evropskom TSL tržištu sa velikim brojem ponuda kabotaže. U poslednje vreme beleži značajan porast prihvaćenih transporta, sa čak 9,5 miliona porudžbina svakog meseca. Uz pomoć Platforme možete brzo i bezbedno da prihvatate nalog za kabotažu.

Da li imate pitanja?
Nazovite nas:

+386 (0)59 082 741 Od ponedeljka do petka od 8:00 do 16:00 časova

Loads2GO!
Preuzmite mobilnu aplikaciju Loads2GO

App StoreGoogle Play