Skip to main content

Smart tahografi druge generacije – pravila za srpske prevoznike

2 минута читања

Tahograf je merni instrument koji beleži podatke o vremenu vožnje i pauze profesionalnih vozača. U kamionima, tahografi su se u Zapadnoj Evropi koristili još od 1968. godine, a od tada se neprestano usavršavaju. Novo vreme donosi nove obaveze, te je ugradnja smart tahografa druge generacije (SMT2), definisana u okviru Paketa mobilnosti, vodeća tema u transportnoj industriji Evropske unije. Pametna verzija dva, između ostalog, donosi automatsko beleženje prelazaka granica unutar država EU, upis vremena i lokacije utovara i istovara tereta, kao i sve promene osovinskog opterećenja vozila.

Rokovi i obaveze

Sva nova vozila registrovana u EU bi već trebalo da imaju ugrađen SMT2, dok će do 31. decembra 2024. to morati da urade i korišćena koja se bave međunarodnim transportom i to u sledećim kategorijama – N2,N3,M2,M3. Izuzetak su ona sa pametnim tahografima prve generacije, koje prevoznici moraju zameniti do 18. avgusta 2025. godine.

Poslednja u ovom nizu su vozila N1 dozvoljene mase od 2,5t do 3,5t, u kojima bi SMT2 trebalo da budu ugrađeni najkasnije do 1. jula 2026.

Iako prevoznici širom Evropske unije apeluju da se ovaj rok (zbog nedostatka aparata, gužvi u servisima i velikog troška) prolongira, odgovori nadležnih im ne idu na ruku. 

Kako Srbija nije članica Evropske unije, postavlja se pitanja kakve su obaveze po ovom pitanju za domaće prevoznike.  Nadležni u državnoj upravi Srbije kažu da je naša zemlja potpisnica multilateralnog Evropskog Sporazuma o radu posade na vozilima koja obavljaju međunarodne drumske prevoze (AETR). Taj sporazum štiti nas od rokova definisanih Paketom mobilnosti u ovom trenutku, ali ne zadugo, jer srpsko zakonodavstvo ide u pravcu usaglašavanja sa evropskim propisima. Sva je prilika da se nova pravila mogu očekivati do kraja tekuće godine.

U nekim slučajevima se, ipak, moraju poštovati pravila EU 

Ipak, srpski prevoznici trebalo bi da imaju na umu da postoji razlika u obavljanju prevoza između naše zemlje i članice EU i obavljanju cross-trade usluga (prevoz za/iz treće zemlje na teritoriji EU, odnosno prevoz između dve zemlje članice EU), što je nedavno pojasnila i sama Evropska komisija.

U prvom slučaju (kao i u slučaju tranzita), Srbija kao potpisnica AETR sporazuma nije u obavezi da primenjuje odredbe EU. U drugom slučaju (ukoliko obavljate prevoz iz jedne EU države u drugu), obaveze EU moraju se poštovati, pa tako i one po pitanju ugradnje smart tahografa druge generacije, odnosno po pitanju svih EU pravila o kontroli vremena vožnje i odmora. 

Kada sve zavisi od znanja lokalnog policajca

Svidelo se to nama ili ne, praksa pokazuje da sistem kažnjavanja može zavisiti i od znanja lokalnog policajca. 

Često se dešava da kontrolni organi zemlja-članica prenebregnu činjenicu da Srbija nije deo Evropske unije. Iako bi zbog toga naše prevoznike, koji obavljaju međunarodni transport iz Srbije, trebalo da tretiraju kao prevoznike koji dolaze sa AETR područja i prilikom nadzora ih kontrolišu u skladu sa pravilima AETR, a ne u skladu sa propisima EU, to u praksi nije baš tako.

Najčešće o kaznenoj politici odlučuju organi svake pojedinačne članice Evropske unije, tako da niko ne garantuje njihov odnos prema našim firmama tokom kontrola na drumu od 1. januara 2025.

  Pišite nam:

  Kontaktiraćemo vas u najkraćem mogućem roku.

  Da li imate pitanja?
  Nazovite nas:

  +386 (0)59 082 741 Od ponedeljka do petka od 8:00 do 16:00 časova

  Loads2GO!
  Preuzmite mobilnu aplikaciju Loads2GO

  App StoreGoogle Play