Skip to main content

Srbija dobila prvi “pametni parking” za kamione

2 minuta čitanja

Odmorište „Bobovište" na državnom putu A1, deonica autoputa Beograd-Niš, ima kapacitet parkinga za 20 teretnih i 23 putnička vozila. Ovo već poznato stajalište za kamione koji voze tim putem, nedavno je unapređeno i time ušlo u takozvani sistem ”sigurnih parkirališta”.

To na terenu znači da su uvedeni video nadzor i informativni sistem, koji daju mnoge prednosti za korisnike. 

Kako navodi Javno preduzeće „Putevi Srbije“, koje sprovodi ovaj projekat i upravlja odmorištem, sistem video nadzora pokriva kompletnu površinu stajališta i omogućava daleko veću bezbednost kako učesnika u saobraćaju, imovine upravljača puta, tako i komercijalnih vozila koja prevoze opasne materije, robu i ostalo.

Kompletan sistem video nadzora integrisan je na postojeću platformu sistema video nadzora u vlasništvu Puteva Srbije. Na centralnoj nadzornoj stanici u RC Niš postoji mogućnost da se u realnom vremenu vrši monitoring i reagovanje na sisteme tehničke zaštite, koji se nalaze na odmorištu „Bobovište“.

Na primeru opasne robe

Postavljeni sistem omogućava detekciju i kontrolu pristupa uz primenu najmodernije tehnologije video nadzora, koja verifikuje vozila koja prevoze opasne materije uz prepoznavanje registarskih oznaka, boje, vrste i modela vozila – objašnjavaju u Putevima Srbije

Konkretno,  kako objašnjavaju, detekcijom vrste opasnih materija koje se transportuju u vozilu, gde se to vozilo nalazi i koje su mu registarske oznake, može se pravovremeno reagovati na događaje u cilju zaštite učesnika u saobraćaju i životne sredine i primene propisa u prevozu opasnih materija.

Umešana i veštačka inteligencija

Komunikacija i telekomunikaciono povezivanje sistema udaljene lokacije je realizovano u Regionalnom centru Niš (RC) za nadzor i upravljanje saobraćajem.

Instalirane kamere su integrisane na softversku platformu koja poseduje sledeće karakteristike:

 •  ✅ Detekcija zauzetosti parking mesta (zauzeto/slobodno)
 •  ✅ Prosečno vreme zauzetosti parking mesta u jedinici vremena
 •  ✅ Svi podaci u realnom vremenu

Rešenje za „pametno parkiranje“ se oslanja na veštačku inteligenciju i Deep learning, kompatibilno je sa velikim brojem različitih modela kamera i omogućava različite vrste arhitektura mreža. 

Dobre vesti i za one u tranzitu

Bezbedna parking mesta za komercijalna vozila navedena su kao jedan od glavnih prioriteta u ITS Akcionom planu i ITS Direktivi 2010/40/EU, što podrazumeva da evropski vozači i vozači kamiona iz drugih država koji tranzitiraju kroz Srbiju moraju imati odgovarajuće informacije o bezbednim parking mestima.

  Pišite nam:

  Kontaktiraćemo vas u najkraćem mogućem roku.

  Da li imate pitanja?
  Nazovite nas:

  +386 (0)59 082 741 Od ponedeljka do petka od 8:00 do 16:00 časova

  Loads2GO!
  Preuzmite mobilnu aplikaciju Loads2GO

  App StoreGoogle Play