Skip to main content

Kabotážna preprava. Prečo stojí za námahu? 

2 min. čítania

Kabotážna doprava je čoraz populárnejšia. Je to dobrý spôsob, ako zlepšiť finančnú situáciu dopravcov.

Stručne povedané, kabotážna preprava sa vykonáva v inej krajine, ako je krajina, v ktorej je dopravná spoločnosť registrovaná. Ak dopravca z Poľska, Rumunska alebo Bulharska prepraví náklad do Francúzska, po splnení jednej objednávky môže ešte uskutočniť 3 nové prepravy v rámci Francúzska. Kabotáž preto umožňuje prijímať ďalšie objednávky, čo zvyšuje ziskovosť spoločnosti. 

Dodatočné náklady

V posledných rokoch viedla recesia na európskom kontinente aj k drastickému zníženiu počtu prepravných objednávok. Dnes to nie je dopravca, kto diktuje podmienky v dodávateľskom reťazci, ale jeho zákazník, či už výrobná alebo obchodná spoločnosť. Dopravcovia a špeditéri hľadajú ďalšie náklady na svojich medzinárodných trasách.Kabotáž dokonale zodpovedá tejto potrebe, pretože znižuje počet tzv. prázdnych jázd, ktoré stále predstavujú viac ako 20 % celej cestnej dopravy v Európskej únii.

Kabotáž tiež umožňuje spoločnosti lepšie manažovať pracovný čas svojich vodičov.  Toto je veľmi dôležitý argument, keď celá Európa trpí chronickým nedostatkom vodičov nákladných vozidiel. Kabotáž tak umožňuje spoločnosti hospodárnejšie využívať vodičov, ktorých má.  Vďaka tomu sú prevádzkové náklady nižšie a umožňujú väčšiu konkurencieschopnosť na náročnom trhu. 

Výhody pre celý trh

Hoci na trh kabotáže vstupuje čoraz viac dopravcov s menším počtom objednávok prepravy, stále ide o veľmi atraktívny trh. Kabotáž nielen zvyšuje ziskovosť dopravnej spoločnosti a zlepšuje finančnú likviditu, ale tiež zvyšuje flexibilitu dopravcu. Z kabotáže profituje nielen dopravca, ale aj zákazník, ktorý dostane atraktívnu cenovú ponuku a zlepší si svoju ekonomickú situáciu. 

Kabotáž obohacuje ponuku dopravy v celej Európskej únii. Čo je dôležité pre klimatickú politiku EÚ, prispieva k zníženiu emisií uhlíka. To je možné vďaka racionálnejšiemu využívaniu vozového parku a už spomínanému zníženiu počtu prázdnych jázd.

Aké sú výhody kabotáže?

  • ✅ Zvýšenie ziskovosti dopravnej spoločnosti a zlepšenie likvidity. 
  • ✅ Lepšie využitie nákladného priestoru a zníženie počtu prázdnych jázd.
  • ✅  Väčšia konkurencieschopnosť dopravcu na náročnom trhu vďaka tomu, že nemusí prenášať vyššie náklady na zákazníka.   
  • ✅ Efektívnejšie využívanie pracovného času vodičov. Čo je o to dôležitejšie, že odvetvie dopravy trpí nedostatkom vodičov nákladných vozidiel. 
  • ✅ Lepšia optimalizácia trás, ktorá tiež znižuje emisie oxidu uhličitého. Tento argument získava na sile vzhľadom na čoraz prísnejšie požiadavky EÚ. 
  • ✅ Budovanie dôvery na európskom trhu, čo pomáha rozširovať portfólio zákazníkov. Zákazník, ktorému je dobre zabezpečená kabotáž, sa k dopravcovi vráti.

Trans.eu je jednou z najväčších platforiem na Európskom TSL trhu s vysokým počtom kabotážnych ponúk. V poslednom období zaznamenala výrazný nárast prijatých prepráv, pričom sa na nej mesačne objavuje až 9,5 milióna objednávok. Pomocou Platformy môžete rýchlo a bezpečne prijať objednávku kabotáže.

Ak máte akékoľvek otázky,
zavolajte nám:

(+421) 233 006 762 Od pondělí do pátku od 7:00 do 17:00 hodin.

Loads2GO!
Stiahnite si mobilnú aplikáciu Loads2GO!

App StoreGoogle Play