Skip to main content

Mýto, ktoré sa má vrátiť. Dopravcovia EÚ získajú späť milióny eur 

5 min. čítania

Dopravné spoločnosti môžu očakávať úhradu časti nemeckého mýta. Do konca septembra 2024 je ešte možné podávať žiadosti do BALM.

Dopravcovia z celej Európy vyhrali ďalší boj s nemeckým štátom o vrátenie časti mýta. Správny súd v Kolíne nad Rýnom uznal, že v rokoch 2016-2020 sa mýto vyberalo nesprávne. Vďaka rozhodnutiu kolínskeho súdu môže takmer 32 tisíc dopravných spoločností počítať s vrátením časti vybraných finančných prostriedkov.   

Napriek priaznivému rozhodnutiu majú dopravcovia pred sebou ešte dlhé čakanie. Federálny úrad pre logistiku a mobilitu (BALM), ktorý zastupuje štátnu správu, sa práve odvolal na vyšší súd. V praxi to znamená najmenej 12 mesiacov čakania na ďalší, tentoraz konečný rozsudok. 

Rýchla cesta, ale menej výnosná

Pri veľkých sumách, ktoré sú v stávke, stojí za to byť trpezlivý. Podľa rozsudku súdu majú dopravcovia z celej Európy nárok na vrátenie 5,86 % mýta za roky 2016-2018 a 4,44 % za roky 2019-2020. Vrátane úrokov. V prípade stredne veľkých dopravcov, ktorí pravidelne využívajú nemecké diaľnice, to môže byť až 300 000 – 400 000 EUR. Najväčšie spoločnosti môžu počítať s náhradou až do výšky jedného milióna eur.

“Spoločnosť BALM zároveň umožnila využiť zrýchlený postup na vymáhanie peňazí prostredníctvom štátneho systému Toll Collect. Stačí vyplniť jednoduchý formulár na webovej stránke, pripojiť čísla faktúr a čakať na peniaze,” hovorí Łukasz Chwalczuk, partner advokátskej kancelárie Iuridica, ktorá sa špecializuje na európske dopravné právo. 

Zrýchlená cesta pre vrátenie časti mýta prostredníctvom služby Toll Collect má však aj niektoré nevýhody. Majitelia dopravných spoločností môžu dostať len 3,9 % namiesto 5,86 % priznaných za roky 2016-2018. Okrem toho nedostanú žiadne úroky a v mnohých prípadoch sa môžu rovnať výške istiny. 

Súd sa postavil na stranu dopravcov

Správny súd v Kolíne nad Rýnom priznal úroky vo výške 5 percentuálnych bodov nad základnou sadzbou stanovenou v práve EÚ. V súčasnosti je teda úrok 8,62 %, ktorý sa počíta odo dňa zaplatenia mýta. Podľa vyjadrení dopravných združení v Európe väčšina dopravcov radšej počká na konečný verdikt súdu. O odvolaní proti rozsudku bude rozhodovať Vyšší správny súd v Münsteri (Oberverwaltungsgericht, OVG). 

Odborníci na dopravný trh a právnici z celej Európy, ktorí sú do prípadu zapojení, si nevedia predstaviť iný rozsudok, než aký bol vynesený v Kolíne nad Rýnom. Na čom zakladajú svoju vieru? “Súdny dvor Európskej únie sa totiž už v októbri 2020 postavil na stranu dopravcov. Vo svojom rozsudku uviedol, že spolková vláda by nemala poplatníkom mýta účtovať náklady na udržiavanie dopravnej polície. Po rozsudku Súdneho dvora EÚ dostal Spolkový úrad pre logistiku a mobilitu žiadosti o úhradu od približne 32 000 dopravných spoločností v EÚ,” hovorí Łukasz Chwalczuk zo spoločnosti Iuridica. 

Nie je veľa veriacich

Na nezrovnalosti súvisiace s výberom mýta ako prvý upozornil nemecký právnik Martin Pfnür . Práve vďaka jeho veľkému nasadeniu a s podporou poľskej advokátskej kancelárie Iuridica sa rozpútala búrka, ktorá môže čoskoro vážne otriasť nemeckým rozpočtom. Pfnür začal konanie pred nemeckým súdom, ktoré sa následne skončilo vyššie uvedeným rozsudkom Súdneho dvora. A to otvorilo cestu k odškodneniu. 

V tom čase zastupovali niečo vyše tridsať dopravných spoločností, väčšinou z Poľska, ktoré verili, že celý postup má zmysel. Iuridica spolu s Pfnür požadovali vrátenie časti mýta za rok a pol v rokoch 2010 – 2011. Súdny dvor otvoril cestu k odškodneniu, ktoré už dopravcovia dostali. Rekordér – stredne veľká dopravná spoločnosť – získal takmer 250 000 eur aj s úrokmi. Ostatní žiadatelia však môžu počítať s ešte vyššími sumami. 

“Po mnohých rokoch súdnych sporov a dokonca aj počiatočného výsmechu zo strany výbercov mýta v Nemecku sa spravodlivosti dostalo zadosťučinenia. Zahrnutie nákladov súvisiacich s činnosťami dopravnej polície do mýta bolo sporné. Európska únia jednoznačne potvrdila, že cestné mýto sa môže použiť len na zvýšenie bezpečnosti, výstavbu, opravy atď. Pokiaľ ide o políciu, tá musí byť platená zo štátneho rozpočtu, nie zo súkromných peňazí dopravných spoločností,” hovorí Łukasz Chwalczuk. 

BALM sa odvoláva

Nemecká vláda prijala stratégiu odkladu úhrady ďalších súm. Až rok po rozsudku Súdneho dvora EÚ – v októbri 2021 – Bundestag prijal nové pravidlá o výbere mýta. To však dopravcom poskytlo možnosť získať späť ďalšie sumy. V nemeckom súdnom konaní platí trojročná premlčacia lehota, takže do konca septembra tohto roku môžu dopravné podniky ešte požiadať o vrátenie mýta. 

Odborníci odhadujú, že v európskom meradle by to mohlo byť až 4 – 5 miliárd eur. Najviac žiadostí o vrátenie mýta podali dopravcovia z Poľska, Litvy, Českej republiky, Francúzska, Holandska a Španielska. Samozrejme, aj z Nemecka, keďže mýto sa vzťahovalo aj na tamojšie dopravné spoločnosti.  “BALM sa odvolal, teraz musíme trpezlivo čakať na rozhodnutie súdu v Münsteri. Sme presvedčení, že všetko dopadne v náš prospech,” uzatvára Łukasz Chwalczuk. 

  Napíšte nám:

  Budeme Vás čo najskôr kontaktovať.

  Ak máte akékoľvek otázky,
  zavolajte nám:

  (+421) 233 006 762 Od pondělí do pátku od 7:00 do 17:00 hodin.

  Loads2GO!
  Stiahnite si mobilnú aplikáciu Loads2GO!

  App StoreGoogle Play