Skip to main content

Mýto za nesúhlas

5 min. čítania

Prudký nárast mýtneho v Nemecku ovplyvní dodávateľské reťazce v celej Európe. Mnohé nasvedčuje tomu, že v Nemecku a v štátoch, ktoré s ním spolupracujú sa čoskoro zvýšia dopravné sadzby. Dôsledkom toho bude pravdepodobne aj zvýšenie cien spotrebného tovaru, pretože dopravcovia nebudú schopní sami uniesť zvýšenie poplatkov. Nemecký Bundestag totiž odhlasoval zvýšenie cestného poplatku, tzv mýta, ktoré je spojené s dodatočným príplatkom za emisie oxidu uhličitého. Zvýšenie cien je dosť výrazné – priemerne až o viac ako 80 %. Nové mýto ovplyvní nielen nemecké dodávateľské reťazce, ale aj medzinárodných dopravcov na celom kontinente.

Odborníci nepochybujú o tom, že nové cestné mýto zavedené 1. decembra 2023 bude mať vážne dôsledky pre ekonomiky štátov Európskej únie. Ide de facto o novú daň, ktorá dodatočne ešte viac podnieti nemeckú infláciu. Hovorca Spolkového združenia pre nákladnú dopravu, logistiku a odpadové hospodárstvo Dirk Engelhardt varoval, že len v Nemecku tak môže prísť o prácu každý piaty človek zamestnaný v sektore TSL, ide teda až o 130 000 ľudí. – Každý, kto nebude schopný preniesť nadmerné zvýšenie cien na svojich zákazníkov, skôr či neskôr zmizne z trhu. Väčšinu časť poplatku za emisiu CO2 bude musieť znášať koncový spotrebiteľ – my všetci – zvýšením maloobchodných cien, čo bude aj naďalej stimulovať infláciu, hovorí Engelhardt.

Malí možno neprežijú.

“Najbližšie týždne a mesiace ukážu, do akej miery bude mať zvýšenie mýta dopad na dopravcu a do akej na zákazníka. Je nepochybné, že najhoršie na tom budú najmenšie dopravné spoločnosti. Malí dopravcovia šok spojený so zvýšením mýta pravdepodobne nebudú schopní prežiť. To ich vystavuje riziku bankrotu ešte skôr, ako trh zavedie a akceptuje nové vyššie ceny. Môžu sa zachrániť ak príjmu opatrenia, ktoré znížia ich vlastné náklady, napríklad odstúpia od uzatvárania pracovných zmlúv, budú platiť „pod stolom“ alebo manipulovať s tachografmi, aby si tak zvýšili dostupný limit najazdených kilometrov. – Podobné správanie prehĺbi už aj tak dosť veľký tzv. čierny trh, čo jednoducho znamená nekalú súťaž – poznamenáva Maciej Wroński, predseda poľského Zväzu zamestnávateľov dopravy a logistiky.

Ako vypočítala Poľská komora špedície a logistiky, po náraste cien sa mýto pre štyridsaťtonový kamión spĺňajúci normu Euro 6 zvýši z 19 eurocentov na 35,4 eurocentov, teda o 86 %. Tranzitné jazdy za každú takúto súpravu sa zvýšia o 123 eur. V praxi sa môžu zvýšiť sadzby za cestnú dopravu približne o 4 – 7 % a v prípade kabotážnej prepravy v rámci Nemecka dokonca až o 10 %.

Žiaľ, náklady na prepravu sa budú musieť zvýšiť a to zase spôsobí zvýšenie cien tovarov pre konečných odberateľov prepravovaného tovaru – predpokladá Jan Buczek, predseda Združenia medzinárodných cestných dopravcov.”

Protiobčianske zvýšenie cien

“Stojí za povšimnutie, že dopravcovia môžu požadovať vyššiu sadzbu len za konkrétny úsek a nie za celú trasu. Hovorí o tom Dr. Jacek Karcz, vysokoškolský pedagóg Akadémie WSB, obchodný riaditeľ Gruber Logistics. – Objednávatelia budú akceptovať navýšenie len na úseku, na ktorý sa vzťahujú zmeny sadzieb cestného mýta. Dopravcovia by si preto mali uvedomiť, že nebudú môcť zvýšiť prepravné sadzby na celej trase, ale len na úseku v Nemecku, poznamenáva Dr. Karcz.
A uvádza konkrétny príklad. Trasa Lublin – Drážďany je dlhá približne 790 kilometrov, úsek v Poľsku je má 690 kilometrov a v Nemecku približne 100 kilometrov. Zvýšenie ceny sa teda reálne bude týkať vzdialenosti 100 kilometrov krát rozdiel sadzby. – Pokusy o zvýšenie sadzieb na celej trase budú pravdepodobne akceptované na začiatku, ale neskôr sa vrátia do reálu. Spotrebitelia pocítia zmenu v Nemecku, menej v Poľsku. Je to prirodzený dôsledok oveľa vyššej úrovne exportu v porovnaní s importom v Poľsku – dodáva Dr. Jacek Karcz.

Nikto však nepochybuje o tom, že rozhodnutie o zavedení príplatkov za emisie oxidu uhličitého neovplyvní len kondíciu dopravných spoločností, ale bude mať negatívny dopad na situáciu v ekonomikách spolupracujúcich s Nemeckom. Už spomínaný Dirk Engelhardt zo Spolkového združenia pre nákladnú dopravu, logistiku a odpadové hospodárstvo označil zvýšenie mýta za protiobčiansky a protipodnikateľský krok.

Zavedenie dodatočného príplatku za emisie oxidu uhličitého je nezmyselná vec, ktorá spustí infláciu uprostred hospodárskej krízy, tvrdí Dirk Engelhardt. Združenie, ako aj celý sektor dopravy a logistiky v Nemecku presviedčal Volkera Wissinga, nemeckého ministra dopravy, aby aspoň presunul dátum nadobudnutia účinnosti nových poplatkov, pretože najmä malé a stredné podniky tieto zmeny nezvládnu.”

Elektromobilita v nedohľadne

“Sektor pracuje s nízkymi maržami a každé zvýšenie nákladov je vážnou výzvou. Mnohé dopravné spoločnosti v Nemecku a v celej Európe už so svojimi klientmi rokujú. Bude nutné podeliť sa o náklady zvýšeného mýta inak budú menší dopravcovia čeliť riziku zatvorenia svojich firiem.

Vedieme zložité rozhovory s našimi zákazníkmi. Oni tiež majú problémy, ich sa tiež dotýka recesia – priznáva Michael Lege, výkonný riaditeľ Wiedmann & Winz, predseda Zväzu špedície a logistiky (DSLV) v Bádensku-Württembersku.

Zároveň predseda Zväzu DSLV vo verejných komentároch nadväzuje na myšlienku dekarbonizácie, ktorú zavádza nemecká vláda. Veď zvýšenie cien mýta a zavedenie príplatku za emisie oxidu uhličitého malo byť podnetom k prechodu na elektromobily. No podľa názoru Michaela Legeho, a nielen jeho, ale skoro celého dopravného a logistického priemyslu v Nemecku (a aj v iných krajinách), sektor nie je pripravený na zavedenie elektromobilov.
Príčin tejto situácie je veľa. – Elektrické nákladné vozidlo stojí trikrát viac ako bežné. Jazdíme po celej Európe a často jednoducho nemáme kde vozidlá na diaľnici nabiť – vymenúva niektoré z dôvodov predseda Zväzu DSLV.”

Malé dopravné spoločnosti nemusia zvýšenie mýta prežiť. Bude to možné len v prípade, že sa o časť nákladov podelia s inými zákazníkmi.

  Napíšte nám:

  Budeme Vás čo najskôr kontaktovať.

  Ak máte akékoľvek otázky,
  zavolajte nám:

  (+421) 233 006 762 Od pondělí do pátku od 7:00 do 17:00 hodin.

  Loads2GO!
  Stiahnite si mobilnú aplikáciu Loads2GO!

  App StoreGoogle Play