Skip to main content

Stagnácia v sektore dopravy? Kľúčové závery reportu Trans.eu

7 min. čítania

Klesajúca ziskovosť nákladnej dopravy, znížený dopyt po dopravných službách – logistické, drastické zvýšenie cestných poplatkov v krajinách EÚ, tlak zo strany podnikov na zavedenie bezemisných spôsobov dopravy – to sú len niektoré z mnohých výziev, ktorým bude odvetvie dopravy, prepravy a logistiky čeliť v nadchádzajúcom roku. Sme pripravení na zmeny, ktoré nás čakajú? Poučíme sa z ťažkého roka, ktorý je za nami?

Podrobný opis zmien, ku ktorým došlo v priebehu tohto roka, a výhľad na rok 2024 je uvedený v ďalšej správe o odvetví, ktorú pripravila spoločnosť Trans.eu: „Dopravný a logistický trh v Európe”.

Čo sa dialo v roku 2023

Viaceré negatívne udalosti v tomto roku, ako napríklad rastúca inflácia a zmeny cien energetických surovín, následne spôsobili problémy pri udržiavaní prevádzkovej ziskovosti spoločností v sektore dopravy a logistiky. Podnikatelia a spotrebitelia – všetci čelili ďalším právnym zmenám v oblasti svojej činnosti.

– Pre niektorých boli výzvou colné zmeny, ktoré sa prejavili ako sankcie a embargo na obchod s Ruskom alebo Bieloruskom, čo ich prinútilo nájsť alternatívne trhy, a pre iných zvýšené náklady spojené okrem iného s úplnou implementáciou opatrení Balíka mobility. Všetci boli nútení hľadať nové obchodné modely a riešenia, na ktoré čiastočne reagovala námorná a intermodálna doprava,” zdôrazňuje v správe Dr. Dorota Raben, Logistics and Supply Chain Expert.

Ticho pred búrkou

Michał Pakulniewicz, analytik dopravného trhu a novinár zo spoločnosti Trans.INFO, v správe cituje údaje think-tanku Transport Intelligence, ktoré vychádzajú z približne 750 miliónov rôznych cien na najdôležitejších európskych dopravných koridoroch.

Transport Intelligence analyzuje nielen najdôležitejšie európske trasy z hľadiska sadzieb, ale vytvára aj index zmluvných a spotových sadzieb.

– Index spotových sadzieb bol v 3. štvrťroku 2023. 125,4 bodu. čo bol pokles o 1,2 bodu v porovnaní s druhým štvrťrokom a až o 14,8 bodu menej ako pred rokom, uvádza v publikácii.

Treba však poznamenať, že tempo tohto poklesu sa spomaľuje. V oblasti zmluvných sadzieb sa začali objavovať určité známky rastu. Je ťažké jednoznačne povedať, či ide o signály, ktoré predznamenávajú zlepšenie.

Odborníci očakávajú, že v prvom štvrťroku 2024 by malo dôjsť k zvýšeniu sadzieb v Európe v dôsledku zvýšenia mýta v Nemecku.

Pripomeňme, že od 1. decembra 2023 sa jednokilometrová cesta najobľúbenejšou kombináciou vozidiel diaľkovej nákladnej dopravy predraží až o 15 eurocentov, teda o viac ako 80 %.

V prvých mesiacoch roku 2024 môžeme očakávať, že väčšina krajín EÚ bude nasledovať Nemecko a bude ďalej zvyšovať poplatky. Toto opatrenie súvisí s uplynutím lehoty na implementáciu ustanovení smernice EÚ 2022/362, ktorá je stanovená na 25. marca 2024. Cieľom týchto zmien je prinútiť dopravcov, aby postupne nahradili vozidlá na naftu alebo skvapalnený zemný plyn (LNG) vozidlami s nulovými emisiami (BEV, FCEV alebo vodíkové ICE).

A tu je potrebné zdôrazniť, že dopravcovia budú konfrontovaní s dvoma nepriaznivými faktormi, ktoré ich výrazne ovplyvňujú. Zvýšenie mýta zvyšuje už aj tak vysoké prevádzkové náklady. Bolo by napoly zlé, keby sa to stalo na horúcom trhu, počas hospodárskeho rozmachu a množstva objednávok. Tentoraz však náklady dopravných spoločností rastú, ale dopravcovia nemajú možnosť kompenzovať to na trhu. Napriek náznakom, že dno recesie je za nami, je však pravdepodobné, že v nasledujúcich štvrťrokoch dôjde skôr k miernemu rastu a stabilizácii ako k zvýšeniu počtu objednávok.

Samotné očakávané dynamickejšie oživenie na európskych trhoch a zvýšený dopyt po doprave (t. j. prirodzený trhový faktor rastu sadzieb) by sa mali prejaviť až v druhej polovici roka. A na skutočné oživenie si budeme musieť počkať do roku 2025. O to viac, že prestížny index PMI, na ktorý sa pozerajú všetci ekonómovia, nenecháva žiadne ilúzie: nemecký priemysel sa ponára hlboko pod 50 bodov, čo znamená drastický pokles hospodárskej prosperity a nálady manažérov. Slabosť najväčšej ekonomiky EÚ je veľmi zlou správou pre celú Európu, aj pre dopravné spoločnosti vykonávajúce kabotáž na území Nemecka.

Situácia v južnej Európe

A ako sa darí tomuto odvetviu v iných európskych krajinách? V Rumunsku sa v roku 2024 očakáva rast HDP o 4,8 % na 1 713,7 mld. lei, pričom miera nezamestnanosti mierne klesne z 2,7 % v roku 2023 na 2,6 % v roku 2024. Rumunská ekonomika by získala ešte viac, keby prijatie krajiny do schengenského priestoru nebolo zamietnuté.

Vstup Rumunska do schengenského priestoru by miestnemu dopravnému priemyslu priniesol viaceré výhody vrátane odstránenia nutnosti čakať na hraniciach a zvýšenia prepravnej kapacity a objednávok. Priaznivé účinky pristúpenia by sa prejavili okamžite. Počet medzinárodných trás dopravcov by sa po odstránení hraníc výrazne zvýšil. Znížili by sa aj náklady na palivo, pretože by sa odstránil čas čakania nákladných vozidiel na hraniciach, ktorý sa v súčasnosti pohybuje od 24 do 72 hodín, najmä na hraničných priechodoch s Bulharskom (Calafat-Vidin a Giurgiu-Ruse) a Maďarskom, vysvetľuje Sergiu Iordache, výkonný riaditeľ spoločnosti DSV Road.

Srbsko má v súvislosti s rokom 2024 veľké obavy. Hoci je pravda, že krajina je veľmi atraktívna pre investorov do logistických centier, realita v iných oblastiach logistického a dopravného priemyslu však nie je taká sľubná. Vysoké náklady a klesajúci dopyt po dopravných službách už v roku 2023 spôsobili krach mnohých dopravných a špedičných spoločností. Nasledujúce mesiace by mohli byť rovnako náročné.

Generálny riaditeľ spoločnosti FERCAM v Srbsku Marko Kambić zdôrazňuje, že domáci trh nie je izolovaný a že akékoľvek turbulencie sa prejavujú aj v našej krajine.

– Tento rok sa nám podarilo udržať obchod s miernym nárastom, pričom sa vážne pripravujeme na budúci rok, ktorý bude oveľa ťažší. Podľa prognóz bude rok 2024 oveľa náročnejší z hľadiska objemu zákaziek aj cien služieb. Preto sa snažíme udržať si existujúcich zákazníkov a zároveň poskytovať čo najlepšie služby,” zdôrazňuje.

V náročných časoch je potrebné investovať do vlastných zdrojov, aby sme mohli čo najefektívnejšie čeliť všetkým okolnostiam. Spoločnosti by sa mali zamerať na vývoj nových riešení a služieb, investície do digitalizácie, monitorovanie zelenej agendy, ako aj na neustály rozvoj kompetencií zamestnancov, domnieva sa Kambić.

Digital connectivity – najväčšia výzva odvetvia v nadchádzajúcich rokoch

Na ďalšiu oblasť, ktorá si vyžaduje investície a zlepšenie, upozorňuje aj Piotr Hunker. Vedúci predstaviteľ Trans.eu sa domnieva, že toto odvetvie je len na začiatku svojej cesty k digitalizácii.

Samozrejme, máme k dispozícii rôzne softvéry, ktoré pomáhajú organizovať procesy a operácie, a čoraz sofistikovanejšie platformy TMS, FMS, WMS a dokonca aj platformy visibility. Stále nám však chýba hlavný prvok, tzv. digital connectivity, a normy na výmenu údajov. Odvetvie nie je prepojené do spoločnej digitálnej siete a logistika je práve tou sieťou. Máme takzvané digitálne ostrovy, kde softvér spoločnosti umožňuje pracovať digitálne v kruhu stálych spolupracovníkov na báze jeden na jedného a veľká časť dopravy sa uskutočňuje v reťazci, kde jeden používateľ používa jednu aplikáciu a druhý druhú. Je tu zasielateľ, ktorý spolupracuje s prevádzkovateľom, prevádzkovateľ spolupracuje s veľkým špeditérom, ktorý spolupracuje s menším špeditérom, ktorý spolupracuje len priamo s dopravcom, zdôrazňuje.

Práve nedostatok digital connectivity bude v najbližších rokoch najväčšou výzvou pre toto odvetvie, väčšou ako napríklad v poslednom čase tak módna umelá inteligencia, pretože bez údajov umelá inteligencia neexistuje.

Ako sa vyrovnať s výzvami na dopravnom trhu?

Prečítajte si názory odborníkov a expertov a stiahnite si bezplatnú správu ,„Dopravný a logistický trh v Európe”.

  Napíšte nám:

  Budeme Vás čo najskôr kontaktovať.

  Ak máte akékoľvek otázky,
  zavolajte nám:

  (+421) 233 006 762 Od pondělí do pátku od 7:00 do 17:00 hodin.

  Loads2GO!
  Stiahnite si mobilnú aplikáciu Loads2GO!

  App StoreGoogle Play