Skip to main content

Ako stanoviť cenu nákladov na dopravu

3 min. čítania

Fixné a variabilné, vlastné a externé, finančné a prevádzkové - existuje mnoho druhov nákladov a v závislosti od spôsobu výpočtu aj mnoho spôsobov stanovenia ceny dopravnej služby. Bez ohľadu na to, ako to robíme, najdôležitejšie je zohľadniť všetky možné výdavky, ktoré musíme vynaložiť pri realizácii konkrétnej prepravy. Len tak môžeme určiť správnu sadzbu za objednávku, a tým zachovať finančnú istotu.

Náklady na dopravu – z čoho pozostávajú

Náklady sa dajú rozdeliť rôznymi spôsobmi. Jedným z najjednoduchších je rozlíšiť ich na:

✅ Výdavky priamo súvisiace s vykonanou prepravou:

 • 👉 palivo;
 • 👉 amortizácia vozidla (napr. určitá životnosť spojky alebo dielov zavesenia);
 • 👉 mýto (vrátane platených prejazdov cez mosty a priechody), trajektové prejazdy;
 • 👉 poistenie zodpovednosti, komplexné poistenie a doplnkové poistenie vozidla (napr. asistenčný balík);
 • 👉 poistenie zodpovednosti dopravcu;
 • 👉 odmeňovanie vodiča;
 • 👉 diéty, služobné cesty, jednorazové platby;
 • 👉 spotrebný materiál (napr. olej, kvapalina do ostrekovačov, AdBlue);
 • 👉 pneumatiky; 
 • 👉 environmentálne poplatky;
 • 👉 náklady súvisiace s faktormi ovplyvňujúcimi čas poskytnutia služby, napr. preťaženie.

✅ Výdavky súvisiace s podnikaním (fixné náklady):

 • 👉 údržba kancelárskej a dopravnej základne: nájomné, nájomné/daň z užívanej plochy, mzdy zamestnancov kancelárie/základne, internet, telefón a poplatky za komunálne služby;
 • 👉 financovanie vozidiel a návesov (najčastejšie lízing) a náklady na obnovu vozového parku;
 • 👉 poistenie a dane;
 • 👉 dodatočné náklady (kurzové rozdiely, škody, pokuty, náklady na faktoring alebo vymáhanie pohľadávok).

Treba poznamenať, že až 60-75 % nákladov súvisí s platmi vodičov, spotrebou pohonných hmôt, olejov a mazív a odpismi dopravných zariadení .  Len zohľadnenie všetkých možných nákladov však umožňuje spoľahlivý finančný výpočet a správne určenie sadzby ponúkanej služby. 

Treba tiež zdôrazniť, že aj keď majú dve spoločnosti záujem o prijatie rovnakej objednávky, náklady na jej realizáciu sa môžu líšiť, napríklad v dôsledku počtu vozidiel. Vo veľkej dopravnej spoločnosti sú náklady rozložené na viac trás. Pri výkyvoch v hospodárstve sa zasa môže získať výhoda zastavením časti vozového parku (kolesá sa nemusia otáčať stále).  

Aké faktory ovplyvňujú náklady na dopravu

Ďalšie aspekty, ktoré ovplyvňujú celkové náklady na dopravu, sú:

 • ✅ vzdialenosť prepravy;
 • ✅ veľkosť a typ nákladu;
 • ✅ typ trasy a s ňou spojené obmedzenia a poplatky;
 • ✅ trvanie prepravy a časové obmedzenia poskytovanej služby;
 • ✅ hospodársku situáciu a s ňou spojené náhle zmeny cien.

Ako správne stanoviť cenu prepravy?

Ste používateľom platformy Trans.eu? Nenechajte sa prekvapiť mýtom a dopravnými obmedzeniami. Naplánujte si najlepšiu možnú trasu a vypočítajte si náklady na palivo pomocou Asistenta Plánovania Trás

Kde hľadať ponuky?

Najlepšie spôsoby, ako získať objednávky, sú:

 • 👉 prijímanie ponúk na burze nákladov, 
 • 👉 spolupráca so špeditérmi,
 • 👉 Podpísanie zmluvy na dobu neurčitú s odosielateľom. 

Optimálnym riešením je diverzifikovať zdroje nákladu, t. j. prijímať objednávky rôznymi spôsobmi. Na druhej strane najväčšiu flexibilitu, prístup k stovkám tisícok ponúk a možnosť budovania trvalých vzťahov s odosielateľmi a špeditérmi poskytuje burza nákladu. 

Prijímajte objednávky na mieru podľa vašich potrieb!

Zaregistrujte sa teraz na Trans.eu!

  Napíšte nám:

  Budeme Vás čo najskôr kontaktovať.

  Ak máte akékoľvek otázky,
  zavolajte nám:

  (+421) 233 006 762 Od pondělí do pátku od 7:00 do 17:00 hodin.

  Loads2GO!
  Stiahnite si mobilnú aplikáciu Loads2GO!

  App StoreGoogle Play