Skip to main content

Kabotáž vs. cross-trade – rozdiely a podobnosti

3 min. čítania

Kabotáž a cross-trade patria medzi najobľúbenejšie formy cestnej nákladnej dopravy v rámci Európskej únie. Sú veľmi atraktívne z logistických a finančných dôvodov. V čom sa líšia, akým normám podliehajú a ako ich optimálne naplánovať?

Kabotáž vs. cross-trade – definícia a rozdiely

Kabotáž a cross-trade sú prepravy, ktoré sa vykonávajú mimo územia krajiny, v ktorej je dopravná spoločnosť registrovaná, pričom

 • 👉 kabotáž je preprava, ktorá sa začala a skončila na území jedného štátu
 • 👉 cross-trade je doprava medzi krajinami.

Príklady:

 • 👉 Vodič spoločnosti registrovanej na Slovensku po vyložení tovaru, napr. v Nemecku, vykoná ďalšiu nakládku, prepravu a vykládku v tejto krajine.
 • To znamená, že po prvej preprave z Poľska do Nemecka (bilaterálna doprava) vodič vykonáva kabotáž.
 • Prečítajte si tiež: Kabotážna preprava. Prečo stojí za námahu?
 • 👉 Vodič spoločnosti registrovanej na Slovensku, po vyložení tovaru, napr. v Nemecku, vykoná ďalšiu nakládku v tejto krajine, ale prepraví tovar do inej krajiny, kde sa vykládka uskutočňuje, napr. do Francúzska.
 • Inými slovami, po vykonaní prepravy z Poľska do Nemecka (bilaterálna preprava) vodič doručí náklad z Nemecka do Francúzska, t. vykoná cross-trade.
 • Prečítajte si tiež:  Cross-trade. Čo je to a prečo je výhodný?

Využite VÝRAZNÝ NÁRAST PONÚK na medzinárodných trasách!

Pripojte sa k Trans.eu a zarábajte peniaze na kabotáži a cross-trade

Pozrite sa, na ktorých destináciách na vás čaká najlepší náklad! 

Kabotáž a cross-trade vs. balík mobility

Kabotáž a cross-trade majú spoločné to, že podliehajú rovnakým ustanoveniam balíka opatrení v oblasti mobility , t. j. nariadeniam EÚ o cestnej doprave. Najdôležitejšie z nich sa týkajú:

 • ✅ rozsah vysielania pracovníkov – vodič by mal byť nahlásený v systéme IMI;
 • ✅ povinnosť vrátiť sa na základňu každých 8 týždňov (vozidlá s celkovou hmotnosťou do a nad 3,5 tony);
 • ✅ povinnosť vyplácať vodičom minimálnu mzdu platnú v krajine, v ktorej vykonávajú kabotáž alebo cross-trade. Je dôležité poznamenať, že ak krajina má zákony o minimálnej mzde, ale má paralelné dohody alebo kolektívne vyjednávanie, ktoré stanovujú odvetvovú (sektorovú/odvetvovú) sadzbu, táto sadzba sa zohľadní pri určovaní mzdy vodiča. 

Ako skombinovať kabotáž a cross-trade

Právne predpisy EÚ umožňujú 3 kabotážne prepravy v priebehu 7 dní. Balík opatrení v oblasti mobility okrem toho ukladá 4-dňovú prestávku medzi po sebe nasledujúcimi kabotážami v tej istej krajine. Prestávka sa počíta od konca poslednej kabotážnej služby.

 • DÔLEŽITÉ:  V medzinárodnej doprave sa prepravná operácia založená na jednotnom prepravnom doklade považuje za prepravu. Preto počet nákladných listov = počet kabotážnych prepráv.
 • Na druhej strane, ak máme toho istého odosielateľa, ale tovar je rozdelený medzi tri miesta nakládky, hovoríme o jednej kabotážnej preprave. Situácia je iná, ak napríklad chcete naložiť polovicu návesu z Paríža do Lyonu pre jedného zákazníka a ďalšiu polovicu návesu z Paríža do Marseille pre úplne iného zákazníka – ide o dve kabotážne prepravy.

Vzhľadom na obmedzenia vyplývajúce z ustanovení balíka opatrení v oblasti mobility je najlepšie kombinovať kabotáž a cross-trade. Je to preto, že predpisy EÚ nezakazujú cross-trade počas 4-dňovej prestávky po 3 kabotážnych operáciách.

Príklad:

 • Vodič spoločnosti registrovanej v Poľsku vykonal v priebehu nasledujúcich štyroch dní tri kabotáže v Nemecku (Mníchov – Hamburg, Brémy – Stuttgart, Stuttgart – Duisburg), po ktorých nasledovali medziobchodné prepravy medzi Nemeckom a Holandskom (Duisburg – Amsterdam), Holandskom a Belgickom (Amsterdam – Mons) a Belgickom a Francúzskom (Brusel – Lion).

Kde hľadať ponuky na medzinárodných trasách?

Najobľúbenejšie spôsoby získania kabotážnej alebo cross-trade objednávky: 

 • 👉 prijímanie ponúk na burze nákladov, 
 • 👉 spolupráca so špeditérmi,
 • 👉 Podpísanie zmluvy na dobu neurčitú s odosielateľom. 

Každé z týchto riešení má svoje výhody, ale najbezpečnejším prístupom pre každého dopravcu je diverzifikovať zdroje nákladu, t. j. získavať ho rôznymi spôsobmi. Vďaka prístupu k tisícom ponúk ponúkajú burzy nákladu najväčšiu flexibilitu. Napríklad počet ponúk na Trans.eu burze nákladov naďalej rastie a v 1. štvrťroku 2024 bol o 52% vyšší ako rok predtým! Ak chcete mať prístup k stovkám tisíc medzinárodných ponúk, zaregistrujte sa teraz. 

Ak máte akékoľvek otázky,
zavolajte nám:

(+421) 233 006 762 Od pondělí do pátku od 7:00 do 17:00 hodin.

Loads2GO!
Stiahnite si mobilnú aplikáciu Loads2GO!

App StoreGoogle Play