Skip to main content

3 najdôležitejšie pravidlá bezpečnej kabotáže

4 min. čítania

Bezpečnosť v doprave sa dotýka mnohých aspektov. Od výberu spoľahlivého dodávateľa, cez rozdelenie úloh pri nakládke a vykládke, správne zabezpečenie tovaru, dodržiavanie cestných predpisov počas realizácie zákazky až po dodržiavanie všetkých právnych predpisov týkajúcich sa konkrétneho druhu prepravy. Tieto otázky sa týkajú aj kabotáže. Ako ju vykonávať správne a predovšetkým bezpečne?

Pravidlo č. 1 – Overte si svojho dodávateľa

Toto je univerzálne pravidlo pre každého podnikateľa. Má vplyv na pocit bezpečia a kontroly spoločnosti, teda na základy podnikania. Prinadväzovaní novej spolupráce na dopravnom trhu by ste mali:

 • Skontrolovať sídlo spoločnosti (napr. pomocou služby Mapy Google) a kontaktné údaje;
 • Overiť si webové stránky a kanály sociálnych médií spoločnosti;
 • Požiadať o doklad potvrdzujúci druh podnikateľskej činnosti;;
 • Skontrolovať referencie;
 • Získať informácie z obchodných a verejných obchodných registrov;;
 • Skontrolovať hodnotenia a názory na potenciálneho dodávateľa na burze nákladov.

Pre Trans.eu je bezpečnosť kľúčovou hodnotou, a preto musí každá spoločnosť pred vstupom na burzu prejsť autorizačným procesom.

Platforma je však v prvom rade komunita, ktorá je vybavená správnymi nástrojmi pre svojich užívateľov, aby si navzájom pomáhali. Užívatelia preto môžu hodnotiť svojich dodávateľov a uverejňovať spätnú väzbu o spolupráci

Pravidlo č. 2 – Uistite sa, že je jasne rozdelená zodpovednosť 

Jednou z najčastejších príčin nedorozumení medzi dopravcom a zákazníkom sú situácie, ktoré nastanú počas nakládky a vykládky. Ako im možno predchádzať?

V prvom rade je potrebné zabezpečiť formálne náležitosti: správne vyplnenie objednávky a nákladného listu, ktoré jasne definujú rozdelenie zodpovednosti. Je to rozhodujúce v prípade poškodenia tovaru a sporu medzi stranami. 

Objednávka by mala obsahovať: 

 • ✅ údaje o odosielateľovi a dopravcovi;
 • ✅ presné miesto nakládky a vykládky;
 • ✅ dátumy nakládky a vykládky;
 • ✅ druh tovaru, ktorý sa má prepraviť, vrátane jeho hrubej hmotnosti, množstva, rozmerov a balenia;
 • ✅ typ použitého vozidla – dopravca je povinný používať vozidlá prispôsobené špecifikám zásielky;
 • ✅ množstvo prepravy.

Pamätajte: ak nie je v objednávke jasne uvedené, kto je zodpovedný za nakládku a vykládku, predpokladá sa, že za to zodpovedá zákazník

V takomto prípade by mal byť vodič informovaný, že nemôže pomáhať pri vykládke, pretože ak sa tovar poškodí, následky môže znášať nielen vodič, ale aj jeho zamestnávateľ.

Pri preprave tovaru, a teda aj v prípade možného sporu, je najdôležitejším dokladom nákladný list. V tomto dokumente sa uvádzajú informácie o vykonaní objednávky. Mal by zahŕňať:

 • ✅ údaje o odosielateľovi a dopravcovi;
 • ✅ skutočné miesto nakládky a vykládky;
 • ✅ skutočný dátum nakládky a vykládky;
 • ✅ skutočné množstvo a druh naloženého a vyloženého tovaru.

DÔLEŽITÉ: Za kontrolu stavu tovaru (najmä jeho množstva, hmotnosti, vlastností), ako aj obalu zodpovedá dopravca. V prípade akýchkoľvek námietok je nevyhnutné uviesť ich v nákladnom liste.

Pravidlo č. 3 – Dodržiavanie pravidiel EÚ

Kabotáž je jednou z nákladovo najefektívnejších a najobľúbenejších foriem medzinárodnej dopravy. V Európskej únii a EZVO podlieha nariadeniam balíka opatrení v oblasti mobility, ktorý:

 • 👉 umožňuje vykonanie 3 kabotážnych prepráv v priebehu 7 dní
 • 👉 vyžaduje 4-dňovú prestávku medzi nasledujúcimi kabotážnymi operáciami v tej istej krajine (táto prestávka sa počíta od konca poslednej kabotážnej prepravy).

Aby ste sa vyhli chybám vo výpočtoch, nezabudnite, že počet nákladných listov = počet kabotážnych prepráv.

Za nedodržanie týchto predpisov hrozia zasielateľovi a odosielateľovi pokuty, ktoré sa líšia v závislosti od štátu, v ktorom sa činnosť vykonáva. Okrem toho sa prekročenie povoleného počtu kabotážnych prepráv považuje za neoprávnenú prepravu tovaru, čo znamená, že ak dopravca počas prepravy utrpí škodu, nevzniká mu nárok na poistné plnenie. 

Po vykonaní 3 kabotážnych operácií v danej krajine však môžete počas 4-dňovej prestávky vykonať cross-trade alebo kabotážnu prepravu v susednej krajine a optimalizovať tak prácu vodičov.

Využitie nárast kabotážnych ponúk na Trans.eu

Kabotáž je vynikajúci spôsob, ako rozvíjať prevádzkové schopnosti spoločnosti, lepšie využívať nákladný priestor a predovšetkým zvyšovať zisky. Ak hľadáte zákazníkov v Európskej únii, nezabudnite, že bezpečnosť je dôležitá pre obe strany. Preto, aby ste uľahčili oslovenie dodávateľov, pridajte do svojho profilu na Trans.eu informácie o svojej spoločnosti a všetky potrebné dokumenty a licencie. To je obzvlášť dôležité v tomto období, keď počet ponúk na medzinárodných trasách na našej burze neuveriteľne rastie!

Nečakajte, zaregistrujte sa teraz!

  Napíšte nám:

  Budeme Vás čo najskôr kontaktovať.

  Ak máte akékoľvek otázky,
  zavolajte nám:

  (+421) 233 006 762 Od pondělí do pátku od 7:00 do 17:00 hodin.

  Loads2GO!
  Stiahnite si mobilnú aplikáciu Loads2GO!

  App StoreGoogle Play